دعوت به همکاری نیروی با تجربه فنی(مکانیک، برق، تاسیسات، الکترونیک) به صورت سه شیف با اولویت سابقه کار در صنعت کاشی و سرامیک
English
پارسی
العربیه
Azərbaycan
کوردی عراقی
Italiano
Français
русский

نمایشگاه های ایفا-EEFA Exhebition